Jawa 550

Jawa 550

Přední blatník - na prvních modelech "550ky" byl shodný s modelem 359 ( model se šlapadly - motokolo - vyrobeno jen kolem 50 ti kusů). Jeho slabší stránkou byly rovné - ploché vzpěry, které byly už během roku 1954 nahrazeny vzpěrami s prolisem. Některé modely lze prý vidět s vodorovnou vzpěrou s prolisem a vzpěrou svislou bez prolisu.

Výměna vzpěr byla prováděna v rámci reklamací ( bylo jich u prvních modelů dost), ale prý byla spíše prováděna výměna celého blatníku.

 Zadní blatník - měl u prvních modelů pouze jednu vzpěru, neprolisovanou. Během roku 1954 došlo jednak k prolisu této jedné vzpěry ( praskala ještě častěji než přední) a následném přidání druhé vzpěry, ta byla již prolisovaná. Na konci blatníku byla u prvních modelů ještě odrazka z modelu 359, následně však odrazka odstraněna a nahrazena zadním osvětlením s osvitem poznávací značky. I tato výměna prováděna v rámci garančních oprav.

Podsedadlový plech - doznal také úprav. Jelikož si majitelé prvních 550tek stěžovali na různé deformace podsedadlových plechů byly v následujících sériích provedeny 3 prolisy ( na obou stranách), které zesílily a zpevnily tuto část. V konečné fázi byly tyto prolisy doplněny zlatými linkami.

Nádrž   - první nádrže, ještě u modelu se šlapadly, byly po obou stranách polepeny obtisky s nápisy Pionýr 50, znakem Povážských strojíren a nápisem Made in Czechoslovakia. 

Ve verzi prodávané od roku 1955 byla nádrž ještě bez prolisu, ale již s nastříkaným emblémem jawa, zlatou barvou, po obou stranách nádrže. Následně byla vyráběna s prolisem znaku Jawa a zlatým vybarvením znaku.

TOPlist